Obchodní podmínky - Audiocom.cz

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel:
Vít Rejha - AUDIOCOM, Zahradní 158, 250 84 Sibřina

 

Dodavatel je plátcem DPH.

 

IČ: 713 84 014
DIČ: CZ8312063188
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:
GSM:              +420 604 149 100 (T-Mobile)
Email: 

Bankovní účet: 2800088484 / 2010 (FIO banka, a.s.)

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.audiocom.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

 
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku vyřídit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají
.

3. Dodání zboží

Objednané zboží lze dodat jednou z následujících možností:


Česká pošta - expresní obchodní balík v rámci ČR
(100 Kč, při objednávce nad 5000 Kč vč. DPH zdarma)
Doručení balíku proběhne následující pracovní den od podání zásilky. V den odeslání zásilky Vám emailem pošleme číslo balíku a adresu, kde jej můžete sledovat. V případě, že by Vás Česká pošta v avizovaný den dodání nezastihla na Vaší adrese, nechá Vám ve schránce oznámení o uložení zásilky. Zásilku si budete moci převzít ještě ten den večer nebo v průběhu následujících šesti dnů, kdy bude zásilka uložena na Vaš poště. Obchodním balíkem České pošty lze zasílat zásilky o celkové hmotnosti do 30 kg.

PPL - expresní balíková služba v rámci ČR (130 Kč, při objednávce nad 5000 Kč vč. DPH zdarma)
Přepravní společnost PPL garantuje doručení následující pracovní den od odeslání zásilky. V den odeslání vám emailem pošleme číslo a adresu, kde lze zásilku sledovat. Doručení PPL probíhá ve všední dny od 9:00 do 18:00.
Pokud Vás řidič nezastihne na místě určení při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí Vám zásilku následující pracovní den. Výhodou je telefonický kontakt, případně SMS, kdy Vám řidič předem oznámí předpokládaný čas doručení. PPL přijímá zásilky až do hmotnosti 50 kg.


Osobní vyzvednutí

Po obdržení emailu s výzvou k odběru lze zboží vyzvednout v naší kamenné prodejně. Rezervace zboží trvá 5 pracovních dnů.
Vít Rejha - AUDIOCOM, Zahradní 158, 25084 Sibřina. Otevřeno Po-Pá: 9:00-17:00, tel. +420 272 941 940, +420 604 149 100

U zboží je vždy přiložen daňový doklad a návod k použití výrobku.
Instalace zboží ani jeho montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

4. Platební podmínky

Úhradu zboží kupujícím je možné realizovat jedním z následujících způsobů:


Hotově

Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží při převzetí od prodávajícího. Platbu je možné provést v CZK nebo v EUR dle platného kurzu.

Dobírkou (příplatek 30 Kč, při objednávce nad 5000 Kč vč. DPH zdarma)
Zboží uhradíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky.


Bankovním převodem

Po obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu údaje pro bankovní převod (číslo bankovního účtu a variabilní symbol), na základě kterých je kupující povinen převést kupní cenu zboží na bankovní účet prodávajícího. Dle dohody může být vystavena zálohová faktura. Po připsání platby na náš účet zásilku neprodleně expedujeme a informujeme Vás emailem.

GoPay - platební kartou
V našem internetovém obchodě můžete provést platbu za zboží těmito druhy platebních karet: VISA, VISA Electron, MasterCard, Amex, JCB prostřednictvím ověřeného systému 3D-Secure. K platbám můžete využít také další metody, které nabízí platební brána GoPay: Elektronické peněženky GoPay a Moneybookers, přímé bezhotovostní úhrady z bankovních účtů a další. Úplný seznam metod naleznete na webu www.gopay.cz . Služba je provozována společností GOPAY s.r.o. na základě povolení ČNB k vydávání­ el. peněz podle zákona o platební­m styku.


5. Prodej na Slovensko

Dodání zboží

Jakékoliv zboží z našeho sortimentu je možné zaslat i na Slovensko. Při objednávce zadejte Vaši slovenskou adresu a při vyřízení objednávky Vám upravíme cenu dopravného. Cena za poslání bežné zásilky na Slovensko je 240 CZK včetně poštovného a balného. Dodací lhůta na Slovensko je 3 pracovní dny od expedice. Balík Vám bude odeslán prostřednictvím České pošty.

Platba ze SR
a) Dobírkou při převzetí zboží v EUR, přepočet provede Slovenská pošta v den dodání dle svého aktuálního kurzu CZK / EUR stanoveného ČNB.
b) Bankovním převodem v EUR na náš slovenský účet. Přepočet provede dodavatel a kupujícímu sdělí přesnou cenu v EUR zasláním zálohové faktury. Při platbě je nutné uvést mezinárodní platební údaje IBAN a BIC/SWIFT kód.
V případě že je kupující plátce DPH na Slovensku nebo v jiném státě Evropské únie, zboží mu bude prodáno bez DPH dle platného zákonu o DPH

6. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list
Na zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Pro kupujícího, který je podnikatelem (uvede v objednávce IČ, popř. DIČ), platí záruční doba na veškeré zboží 12 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Postup při reklamaci
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě AUDIOCOM.cz, doporučujeme nás nejprve kontaktovat emailem nebo telefonicky, kde uvedete typ výrobku, jeho výrobní číslo a popis závady. Doporučujeme uvést i číslo prodejního dokladu. Zákazníkovi následně sdělíme informace o dalším postupu, konkrétně adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresu, kam zákazník zašle reklamované zboží. Reklamaci je také možné uplatnit přímo v naší kamanné prodejně.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. U reklamovaného zboží popište závadu. Doporučujeme přiložit kopii daňového dokladu nebo originál záručního listu pokud byl vystaven. Místo, cena i doba nakoupení zboží může být doložena i jiným věrohodným způsobem.


Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Kupujícímu náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.

 

7. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník má v souladu s § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).


Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s příslušným  ustanovením  občanského zákoníku.

 

Vada v průběhu šest měsíců od převzetí

Pokud se projeví vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součástí; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy, přičemž právo na dodání nové věci, nebo výměnu součástí má kupující i v případě odstranitelné vady, poku nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, kdy v takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu, přičemž kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

8. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit v sekci Můj účet.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.audiocom.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především ustanovením zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.

s

Elektronické platby

Přijímáme
platby kartou

https://im9.cz/cb/1202-1.pngObdrželi jsme certifikát spokojenosti